Verantwoording

Op grond van onze publieke taak verantwoorden wij ons zowel in- als extern.

Inspectie van het onderwijs

In 2018 heeft de inspectie onze drie scholen bezocht in het kader van een vierjaarlijks bestuurlijk onderzoek. 
In dit rapport kunt u de resultaten van dit onderzoek vinden.

Scholen op de kaart

Op Scholen op de kaart staan gegevens over onze scholen. Deze gegevens zijn onder andere afkomstig van DUO en de Inspectie van het Onderwijs.

Jaarverslag

In het jaarverslag 2018 leggen wij verantwoording af over onze prestaties en financiën.