Werken aan je Talent!

Scholengroep Leonardo da Vinci

Kenmerkend voor de scholengroep is dat er altijd een opleiding is die past bij de richting waarin een leerling zich kan en wil ontwikkelen, voor denkers en doeners en van sportief tot creatief.
Dit vertaalt zich in een onderwijsaanbod dat het ook daadwerkelijk mogelijk maakt om iedere leerling, ongeacht zijn of haar capaciteiten en talenten naar een passend diploma te begeleiden.

Onze missie is ‘werken aan talent’. Hierbij gaan we uit van de  eigen verantwoordelijkheid van de leerling en richten ons op individuele persoonsvorming en talentontwikkeling. Dit doen we door leerlingen zelf te laten onderzoeken, te helpen bij het ontdekken van hun eigen persoonlijkheid en richting te geven wanneer dit nodig is.

Lees meer