Beleid

Onze missie is werken aan talent. Dit realiseren we door leerlingen uitdagend, door talent en ambitie gedreven, onderwijs aan te bieden binnen rijke sociale contexten. We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van de leerling en richten ons op individuele persoonsvorming en talentontwikkeling. Dit doen we door leerlingen
zelf te laten onderzoeken, te helpen bij het ontdekken van hun eigen persoonlijkheid en richting te geven wanneer dit nodig is. 

In het strategisch beleidsplan (SBP) staan onze missie, visie, kernwaarden en onderwijsontwikkelingen.  
Het SBP is met een jaar verlengd. Het proces om te komen tot een nieuw SBP 2022-2026 is in juni 2021 gestart.
Een wezenlijk onderdeel hierbij is de verbinding tussen de scholengroep en haar omgeving.