Beleid

Onze gezamenlijke missie is werken aan talent. Individuele persoonsvorming en talentontwikkeling hebben onze prioriteit. Dit realiseren we door leerlingen uitdagend, door talent en ambitie gedreven, onderwijs aan te bieden binnen rijke sociale contexten. We gaan uit van de  eigen verantwoordelijkheid van de leerling, door leerlingen mee te geven zelf te (leren) onderzoeken, hun eigen persoonlijkheid te ontdekken en richting te geven. 

Het strategisch beleidsplan  bevat onze missie, visie, kernwaarden en het scholengroepplan en wordt elke vier jaar geactualiseerd. In 2016 is samen met in- en externe stakeholders het SBP 2016-2020 vastgesteld.